פעילויות שבוע מודעות המוח הבינלאומי מתקיימות מדי שנה בחודש מרץ ומתבצעות כשיתוף פעולה של העמותה הישראלית למדעי המוח ועמותת בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל.